13 СЕР 2019

№ 264 Про уточнення призначень

Дата оприлюднення документа – 13.08.2019 року

Сокальська районна ДЕРЖАВНа АДМІНІСТРАЦІя

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

13  серпня  2019  року       

м.Сокаль

                                     № 264

Про уточнення призначень

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", згідно з пунктом 13 рішення ХXХVІ сесії VІІ скликання Сокальської районної ради від 21 грудня 2018 року №690 "Про районний бюджет Сокальського району на 2019 рік", на виконання розпоряджень голови Львівської обласної державної адміністрації від 5 липня 2019 року №747/0/5-19 "Про виділення коштів", від 19 липня 2019 року  №769/0/5-19 "Про виділення субвенції", від 30 липня 2019 року №807/0/5-19 "Про виділення субвенції", від 5 серпня 2019 року №836/0/5-19 "Про виділення коштів", врахувавши листи Сокальської районної ради від 8 серпня 2019 року №857/01-18, від 12 серпня 2019 року №863/01-18, від 12 серпня 2019 року №864/01-18, КУСРРЛО "Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району", від 23 липня 2019 року №01-8/356, від 2 серпня 2019 року №01-8/375, від 2 серпня 2019 року №01-8/376, відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської районної державної адміністрації від 15 липня 2019 року №291/01-24, КНП СРРЛО "Сокальська центральна районна лікарня" від 12 серпня 2019 року №1534/01-3, Опільської сільської ради від 12 серпня 2019 року №256, Савчинської сільської ради від 12 серпня 2019 року №176, Тартаківської сільської ради від 9 серпня 2019 року №242, Поторицької сільської ради від 12 серпня 2019 року №261:

1.Збільшити обсяг доходів районного бюджету на 2019 рік:

1.1.Загального фонду по коду доходів:

- 41051100 "Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду" за рахунок надходження субвенції з обласного бюджету на суму 237034,00,00 грн для забезпечення належних санітарних гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти;

- 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету" за рахунок надходження іншої субвенції з обласного на суму 60000,00 грн на реалізацію Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2018 – 2020 роки (ТОП – 10 найкращих мистецьких шкіл);

- 41054300 "Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" за рахунок надходження субвенції з обласного на суму 1830000,00 грн для придбання послуг з доступу до Інтернету закладів загальної середньої освіти.

1.2.Спеціального фонду по коду доходів:

- 41053500 "Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах" на суму 220000,00 грн в т.ч. за рахунок надходження субвенцій з бюджетів Опільської сільської ради на суму 100000,00 грн та Савчинської сільської ради на суму 120000,00 грн на реалізацію проекту "Підвищення доступності прикордонної дорожньої інфраструктури в районах: Замойському (Польща) і Сокальському (Україна) у поєднанні з промоцією екологічних проектів";

- 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету" за рахунок надходження іншої субвенції з обласного бюджету на суму 1064800,00 грн на реалізацію проекту "Підвищення доступності до медичного обслуговування в небезпечних для життя ситуаціях шляхом взаємодії структур, служб швидкої медичної допомоги на прикордонних територіях Польщі, Білорусі і України";

- 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету" за рахунок надходження іншої субвенції з бюджету Тартаківської сільської ради на суму 11000,00 грн на співфінансування закупівель телемедичного обладнання для Тартаківської АЗПСМ;

- 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету" за рахунок надходження іншої субвенції з бюджету Поторицької сільської ради на суму 5000,00 грн на співфінансування проектів місцевого розвитку (придбання обладнання та інвентарю для Поторицької ЗШ І-ІІІ ступенів Сокальського району Львівської області).

2.Збільшити обсяг видатків районного бюджету на 2019 рік:

2.1.Загального фонду по:

2.1.1.Сокальській районній державній адміністрації для КУСРРЛО "Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району" по КПКВК 0211020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами  (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" коду ЕК 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на суму 1090000,00 грн, коду ЕК 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму 977034,00 грн.

2.1.2.Відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської районної державної адміністрації по КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)" коду     ЕК 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" на суму 60000,00 грн.

2.2.Спеціального фонду по:

2.2.1.Сокальській районній раді по КПКВК 0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" коду ЕК 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на суму 1064800,00 грн, коду ЕК 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" на суму 220000,00 грн.

2.2.2.Сокальській районній державній адміністрації для:

- КУСРРЛО "Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району" по КПКВК 0211020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" коду ЕК 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на суму 5000,00 грн;

- КНП СРРЛО "Сокальська центральна районна лікарня" по  ПКВК 0212113 "Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)" коду ЕК 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на суму 11000,00 грн.

3.Начальнику фінансового управління Сокальської районної державної адміністрації Г.Леоновій, голові Сокальської районної ради М.Паську, директору КУ СРР ЛО "Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району" М.Мисаку, начальнику відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської районної державної адміністрації Р.Антонюк, головному лікарю КНП СРРЛО "Сокальська центральна районна лікарня" Р.Шведу, головам Опільської, Савчинської, Тартаківської, Поторицької сільських рад внести зміни в бюджетні призначення та в паспорти бюджетних програм на 2019 рік.

4.Розпорядження подати на затвердження чергової сесії районної ради.

5.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

     Голова районної державної  

            адміністрації                                                                           А.П.ДЯЧЕНКО