images

05 ЧЕР 2020

Громадські організації соціального спрямування запрошують до участі у конкурсі

Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на фінансову підтримку громадським організаціям осіб з інвалідністю, ветеранів, політичних в’язнів і репресованих, культурно-просвітницьким організаціям, які виконують соціальні функції в 2020 році.

Право на надання фінансової підтримки мають громадські організації, які зареєстровані в установленому порядку, не менше двох років до оголошення проведення конкурсу, здійснюють свою діяльність у більш як половині районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності)) та / або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності)).

Одержувачами бюджетних коштів є громадські організації ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства, внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) та утворені з метою захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних, та інших інтересів ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які отримали свій статус відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» та «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті». А також громадські організації осіб з інвалідністю, які внесені до ЄДР та утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (далі – громадські організації).

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання програм (проєктів, заходів), розроблених громадськими організаціями з проведення заходів з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України та пов’язаних з вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, з реалізації положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та має містити:

1) заяву про участь у конкурсі за формою встановленого зразка, за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації та скріплена печаткою організації (у разі наявності);

2) опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту, за формою встановленого зразка;

3) інформацію про діяльність громадської організації, зокрема досвід виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів)  протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (у довільній формі до 3 арк.);

4) листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій ( у разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу).

Зазначені документи засвідчуються підписом керівника та скріплюються печаткою організації (у разі наявності).

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формах.

Подані конкурсні пропозиції не повертаються учасникам конкурсу.

Громадська організація, яка визнана переможцем конкурсу та отримала фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, бере участь у співфінансуванні програми (проєкту, заходу) в розмірі не менш як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Внесок для виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) може здійснюватися громадською організацією, яка визнана переможцем конкурсу та отримала фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Під час складання конкурсної пропозиції та кошторису витрат на виконання (реалізацію) програми (проєкту, заходу) на адміністративні витрати передбачається:

 не більш як 20 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів, політичних в’язнів і репресованих;

не більше 55 відсотків загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю.

Культурно-просвітницьким організаціям, які виконують соціальні функції, адміністративні витрати не передбачаються.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1. виконання напрямів, виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів):

- з метою отримання прибутку;

- які фінансуються за іншими бюджетними програмами;

- які не містять конкретних результативних показників поставлених завдань;

2. оплату посередницьких послуг та виконання (реалізацію) програм (проєктів, заходів) іншими громадськими об’єднаннями.

Конкурсні пропозиції приймаються з дня опублікування оголошення до    4 липня 2020 року щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10-00 до 17-00 год. за адресою: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 10, к. 503. Контактна особа – Вітів Ірина Ярославівна, провідний спеціаліст департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, тел.: (032) 255-31-60, e-mail: dszn.plan@gmail.com .

У разі визнання проєкту переможцем Конкурсу, конкурсна комісія визначає обсяги бюджетних коштів для виконання проєкту з дотриманням принципу відповідність кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) проєкту.