14 СЕР 2019

№ 269 Про затвердження Інструкції з діловодства у Сокальській районній державній адміністрації

Дата оприлюднення документа – 14.08.2019 року

Сокальська районна ДЕРЖАВНа АДМІНІСТРАЦІя

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

14 серпня 2019 року       м.Сокаль       №269

 

Про затвердження Інструкції з діловодства у Сокальській районній державній адміністрації

Керуючись Законом України «Про місцеві державні адміністрації», постановами Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», від 17 квітня 2019 року №375 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від         18 липня 2007 р. №950 і від 17 січня 2018 р. №55», наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 червня  2015 року за №736/27181, розпорядженням Львівської обласної державної адміністрації від 18 червня 2019 року №616/0/5-19 «Про затвердження Інструкції з діловодства у Львівській обласній державній адміністрації», з метою приведення розпорядчих документів у відповідність до чинного законодавства:

 

1.Затвердити Інструкцію з діловодства у Сокальській районній державній адміністрації (документування управлінської інформації в електронній формі та організація роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну), що додається.

 

2.Визначити обов’язкове проходження в паперовому вигляді документів, що містять інформацію з обмеженим доступом, фінансових документів, документів з кадрових питань, пов’язаних з обробленням персональних даних, документів, що потребують нотаріального засвідчення, документів, пов’язаних із розглядом спорів у судах, звернень громадян, а також документів, які у визначених законодавством випадках не можуть бути оригіналами в електронній формі.

 

3.Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації привести у відповідність до постанов Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року №55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», від 17 квітня 2019 року №375 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. №950 і від       17 січня 2018 р. №55» власні інструкції з діловодства.

 

4.Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 квітня 2012 року №202 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Сокальській районній державній адміністрації», від 15 лютого 2018 року №104 «Про внесення змін в Інструкцію з діловодства в Сокальській районній державній адміністрації».

 

5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації В.Левандовську.

 

 

 

 

 

 

Голова районної державної  адміністрації                           А.П.ДЯЧЕНКО                                         

 

 

 

 

Файли
1 1567069268.2.pdf