19 СЕР 2019

№ 275 Про реєстрацію колективного договору

Дата оприлюднення документа – 21.08.2019 року

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

     

19 серпня 2019 року м.Сокаль № 275

 

Про реєстрацію

колективного договору

      

Згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди”, Порядком повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №115, поданими документами:

1.Зареєструвати колективний договір між уповноваженим власником органом в особі начальника та первинною профспілковою організацією Сокальської районної державної лікарні ветеринарної медицини на          2019-2021р.р.

2.Сторонам колективного договору:

2.1.Врахувати, що відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України “Про колективні договори і угоди” умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними і забороняється включати їх до договорів та угод.

2.2.Врахувати положення щодо:

- забезпечення виконання норм Європейської соціальної хартії (переглянутої);

- забезпечення паритетного представництва чоловіків та жінок на керівних посадах відповідно до Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 №634-р;

- зменшення гендерного розвитку в оплаті праці відповідно до Додатку 2 до Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 №273.   

 

Керівник апарату районної  державної адміністрації                       В.М.ЛЕВАНДОВСЬКА                                                      

Файли
1 1567165275.11.x-zip-compressed