22 БЕР 2021

№ 11 Про підготовку та проведення чергового призову громадян на строкову військову службу весною 2021 року

Дата оприлюднення документа – 25.03.2021 року

СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 22 березня 2021 року Сокаль № 11

Про підготовку та проведення чергового призову громадян на строкову військову службу весною 2021 року

Відповідно до статей 65, 118, 119 Конституції України, статті 27 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 15, 16, 43 Закону України «Про військовий обов'язок i військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року №352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом», Указу Президента України від 24 лютого 2021 року №71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році», розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 17 березня 2021 року №191/0/5-21 «Про чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році», враховуючи лист військового комісара Сокальського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від 19 березня 2021 року №941

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Сокальський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки з 01 квітня по 30 червня 2021 року провести черговий призов на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, які досягли призовного віку, придатних за станом здоров’я до військової служби і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.    

2.Утворити Червоноградську районну призовну комісію при призовній дільниці Сокальського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для проведення призову громадян України на строкову військову службу весною 2021 року у складі згідно з додатком 1. При неможливості прибуття членів призовної комісії основного складу забезпечити його заміну з числа резервного складу.  

3.Затвердити графік засідань та план роботи Червоноградської районної призовної комісії при призовній дільниці Сокальського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час проведення призову на строкову військову службу весною 2021 року, що додаються.

4.Затвердити графік роботи лікарів-спеціалістів для попереднього медичного огляду юнаків, що додається.

5.Головного лікаря КНП «Сокальська районна лікарня» Сокальської міської ради Львівської області Р.Шведу:

5.1.З 24 березня до 30 червня 2021 року забезпечити проведення загального аналізу крові, загального аналізу сечі, серологічного аналізу крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (НВsАg), антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакцію мікро преципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначити групу крові та резус-належність, флюорографічного обстеження органів грудної клітини, профілактичних щеплень у відповідності з календарем профілактичних щеплень, електрокардіологічне дослідження (за направленням Сокальського РТЦК та СП).

5.2.Забезпечити необхідну кiлькiсть лiжко-мiсць для стаціонарного лiкування та обстеження призовникiв.

5.3.Забезпечити призовну дiльницю необхiдним iнструментарiєм, медикаментами та медичною документацією, а також своєчасну доставку призовникiв, при направленні для медичного обстеження чи лiкування в обласнi лiкувальнi заклади.

5.4.Визначити вiдповiдальним за своєчасне медичне обстеження та повернення призовникiв з лікувальних закладів – лікаря-терапевта, який організовує роботу медичного персоналу щодо медичного огляду  призовників, Г.Тарнавську (за згодою).

5.5.Для медичного огляду юнаків, які мають хронічні захворювання, і знаходяться на диспансерному обліку в лікарів-спеціалістів, з метою якісного проведення медичного освідчення під час проведення призову,  направити на призовну дільницю лікарів - спеціалістів і по одній медичній сестрі на кожного лікаря - спеціаліста /зі збереженням середньомісячної заробітної плати/ на період з 24 березня до 09 липня 2021 року.

5.6.Організувати на призовній дільниці Сокальського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки роз'яснювальну роботу з призовниками з питань профілактики ВІЛ/СНІДУ, для чого виділити відповідальних медичних фахівців лікувальних закладів.

6.Для проведення виховної роботи з призовниками в період призову i вiдправки на строкову вiйськову службу:

6.1.Керiвникам навчальних закладів, установ, підприємств і  органiзацiй проводити широку роз'яснювальну роботу серед призовникiв та їх батькiв про виконання ними конституцiйного обов'язку.

6.2.Керiвникам пiдприємств, установ, органiзацiй, агроформувань, головам міських рад вiдправку призовникiв до лав Збройних Сил України проводити в урочистій обстановці.

7.Для своєчасного оповiщення громадян 1994-2003 років народження щодо проходження Червоноградської районної призовної комісії при призовній дільниці Сокальського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки:

7.1.Начальнику МКП «Сокальжитлокомунсервіс», виконавчим комiтетам мiсцевих рад, домовласникам, керiвникам пiдприємств, органiзацiй, установ, профтехучилищ забезпечити оповiщення громадян про призов на строкову вiйськову службу, їх явку на призовну дiльницю згiдно з наказом вiйськового комiсара.

7.2.Керiвникам пiдприємств, установ i органiзацiй, незалежно вiд пiдпорядкування i форм власностi, вiдкликати призовникiв з відрядження для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дiльницю.

7.3.Зобов'язати голів міських рад органiзувати прибуття призовникiв в Сокальський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для проходження призовної комiсiї, призову на строкову військову службу та відправку їх на обласний збірний пункт.

8.Начальника Сокальського відділення поліції №2 Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області забезпечити розшук осіб, що ухиляються від проходження районної призовної комісії та відправки на обласний збірний пункт. В період відправки призовників до лав Збройних Сил України виділяти наряд поліції для забезпечення громадського порядку на призовній дільниці та біля будівлі Сокальського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки згідно з графіком відправок.

9.Враховуючи важливість призову на строкову військову службу, з метою забезпечення функціонування призовної дільниці та підтримання на ній статутного порядку зобов'язати керівників підприємств, установ та організацій всіх форм власності, виділяти в розпорядження військового комісара працівників на період з 24 березня до 16 липня 2021 року з 9.00 до 17.30 (із збереженням середньомісячної заробітної плати), згідно з додатком 2. 

10.Автоперевізників забезпечити безкоштовний проїзд призовників в межах району при пред’явленні повістки Сокальського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

11.З метою якісного відбору призовників, проведення  професійно-психологічного відбору, індивідуально-виховних бесід та психологічного тестування призовників для визначення рівня  нервово-психологічної стійкості, морально-ділових якостей, на період проведення призову при призовнiй дiльницi Сокальського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки створити групу професiйно-психологiчного вiдбору призовникiв у складі згідно з додатком 3.

12.Для забезпечення ефективної роботи групи професiйно-психологiчного вiдбору призовників: директору комунальної установи «Центр з обслуговування закладів освіти» Сокальської міської ради Львівської області направити психологів освітніх закладів району в склад групи  професійно-психологічного відбору на період з 24 березня до 09 липня 2021 року (із збереженням середньомісячної заробітної плати).

13.Рекомендувати головному редактору районної газети «Голос з-над Бугу» В.Сорочуку надрукувати в пресі зміст Указу Президента України від  24 лютого 2021 року №71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році», наказ військового комісара Сокальського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки «Про призов громадян на строкову військову службу» та дане розпорядження.

14.Контроль за виконанням  розпорядження залишаю за собою.     

    Голова                                                                                          Ігор ДАЦЮК

 

Файли
1 1617948324.06.x-zip-compressed