ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Перелік адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП

1.Державна реєстрація припинення фізичної особи-підприємця. 
2.Видача витягу, виписки, довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. 
3.Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи. 
4.Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття. 
5.Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців. 
6.Видача юридичним особам дублікатів оригіналів їх установчих документів та змін до них. 
7.Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення. 
8.Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням. 
9.Державна реєстрація: права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна). 
10.Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
11.Реєстрація громадського об’єднання. 
12.Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання. 
13.Видача дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту. 
14.Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання. 
15.Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання. 
16.Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення. 
17.Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження. 
18.Перереєстрація друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження. 
19.Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження. 
20.Реєстрація територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок. Видача дублікатів свідоцтва про державну реєстрацію. 
21.Визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження на підставі повідомлення засновника. 
22.Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення). 
23.Оформлення та видача проїзного документа дитини. 
24.Оформлення та видача паспорта громадянина України. 
25.Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого. 
26.Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку. 
27.Реєстрація місця проживання особи. 
28.Зняття з реєстрації місця проживання особи. 
29.Реєстрація місця перебування особи. 
30.Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи. 
31.Прийнятя до громадянства України. 
32.Подання заяви про вихід з громадянства України. 
33.Оформлення та видача тимчасового посвідчення громадянина України. 
34.Оформлення та видача або обмін посвідки на тимчасове проживання, у тому числі замість загубленої. 
35.Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру. 
36.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку. 
37.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу. 
38.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу. 
39.Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу. 
40.Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу. 
41.Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу. 
42.Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: 
1) витягу з Державного земельного кадастру про: 
землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць; 
обмеження у використанні земель, земельну ділянку; 
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території); 
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації. 
43.Видача довідки про: 
1) наявність та розмір земельної частки (паю); 
2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання). 
44.Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою. 
45.Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями. 
46.Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. 
47.Видача містобудівних умов та обмежень. 
48.Видача будівельного паспорта. 
49.Виготовлення та видача паспорта прив’язки тимчасової споруди. 
50.Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 
51.Видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. 
52.Декларація про відходи. 
53.Внесення змін до будівельного паспорту забудови земельної ділянки. 
54.Розгляд проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 
55.Отримання експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та / або зберігання харчових продуктів тваринного походження. 
56.Отримання експлуатаційного дозволу на проведення заходів із залученням тварин. 
57.Отримання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів. 
58.Отримання ветеринарних документів. 
59.Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами.