28 ЖОВ 2019

№ 333 Про реєстрацію змін та доповнень до колективного договору   

                                                                    Дата оприлюднення документа – 29.10.2019 року                                                               

          СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 28 жовтня 2019 року Сокаль № 333

Про реєстрацію змін та доповнень до колективного договору      

Згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди”, Порядком повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод,  колективних договорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №115, поданими документами

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Зареєструвати зміни та доповнення до колективного договору між уповноваженим власника в особі директора комунального підприємства Сокальської міської ради «Сокальтеплокомуненерго» і трудовим колективом в особі голови первинної профспілкової організації комунального підприємства Сокальської міської ради «Сокальтеплокомуненерго» на 2019-2020 роки. 

2.Сторони колективного договору:

2.1.Врахувати, що відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України “Про колективні договори і угоди” умови колективних договорів або угод, що погіршують  порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними і забороняється включати їх до договорів та угод.

2.2.Врахувати положення щодо:

-забезпечення виконання норм Європейської соціальної хартії (переглянутої);

-забезпечення паритетного представництва чоловіків та жінок на керівних посадах відповідно до Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 №634-р;

-зменшення гендерного розвитку в оплаті праці відповідно до Додатку 2 до Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 №273.   

Керівник апарату                  Віра ЛЕВАНДОВСЬКА

Файли
1 1572426493.57.x-zip-compressed