29 ЖОВ 2019

№ 336 Про виготовлення детального плану території  виробничої бази на вул.Шевченка  прис. Копані в с.Сілець (за  межами  населеного  пункту)

                         Дата оприлюднення документа – 29.10.2019 року

                                                                             СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                         29 жовтня 2019 року Сокаль № 336 

Про виготовлення детального плану території  виробничої бази на вул.Шевченка  прис. Копані в с.Сілець (за  межами  населеного  пункту)

Керуючись статтями 6, 20, 41 Закону  України  «Про  місцеві  державні    адміністрації», пунктами 3 та 4 статті 10,  пунктом 2 статті 19 Закону України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності», статтею 17 Земельного кодексу України, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада  2011 року №290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної  документації», постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», відповідно до Схеми планування території Львівської області, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 8 грудня           2009 року №1077, Схеми планування Сокальського району (районної планіровки 1982р.),  розглянувши   заяву  громадянина   Маліцкого М.І. від імені  громадян  Маліцької І.Й. та Сковрон М.В. від 24 жовтня 2019 року та рішення Сілецької сільської ради від 20 листопада 2018 року №861 щодо виготовлення детального плану території

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:         

1.Розробити детальний план території виробничої бази на вул.Шевченка  прис.Копані в с.Сілець (за  межами  населеного  пункту).

2.Фінансування  робіт  із  розроблення детального плану території провести за кошти власників нежитлових будівель або інших джерел незаборонених законом.  

3.Відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації (М.Баралус)  забезпечити підготовку  завдання на розроблення детального плану та визначення  меж  його  розроблення  згідно  з ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».   

4.Рекомендувати  Сілецькій сільській   раді:

4.1.Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів  під час розроблення проекту  містобудівної документації на місцевому рівні відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555;

4.2.Детальний план території  виробничої бази на вул.Шевченка  прис.Копані в с.Сілець (за  межами  населеного  пункту)  з протоколом громадських слухань подати  в Сокальську районну державну адміністрацію  для затвердження.

5.Відділ організаційної роботи та інформаційної діяльності  апарату  районної державної адміністрації (Н.Перегінець) забезпечити оприлюднення  розпорядження на  офіційному  веб-сайті  районної державної адміністрації.               

6.Контроль за  виконанням розпорядження залишаю за собою.

Керівник апарату                  Віра  ЛЕВАНДОВСЬКА

                                                                                    

Файли
1 1572596295.77.x-zip-compressed