13 ЛИС 2019

№ 351 Про реєстрацію змін до  колективного договору 

                                   Дата оприлюднення документа – 14.11.2019 року

                                                                               СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 13 листопада 2019 року Сокаль № 351

Про реєстрацію змін до  колективного договору 

Згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди”, Порядком повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод,  колективних договорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №115, поданими документами

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Зареєструвати зміни до колективного договору між Командуванням та трудовим колективом Сокальського районного військового комісаріату на 2018 – 2021 рр.

2.Сторони колективного договору:

2.1.Врахувати, що відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України “Про колективні договори і угоди” умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними і забороняється включати їх до договорів та угод.

2.2.Врахувати положення щодо:

- забезпечення виконання норм Європейської соціальної хартії (переглянутої);

- забезпечення паритетного представництва чоловіків та жінок на керівних посадах відповідно до Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 року №634-р.

- зменшення гендерного розвитку в оплаті праці відповідно до Додатку 2 до Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 року №273.

Керівник апарату                 Віра  ЛЕВАНДОВСЬКА

Файли
1 1573733016.18.x-zip-compressed