19 ЛИС 2019

№ 360 Про уточнення призначень

                            Дата оприлюднення документа – 20.11.2019 року

                                                                                   СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                 19 листопада 2019 року Сокаль № 360

Про уточнення призначень

Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України, статей 6, 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", згідно з пунктами 3, 13 рішення ХXХVІ сесії VІІ скликання Сокальської районної ради від 21 грудня 2018 року №690 "Про районний бюджет Сокальського району на 2019 рік", на виконання розпоряджень голови Львівської обласної державної адміністрації         від 26 вересня 2019 року №1020/0/5-19 "Про перерозподіл субвенції", від 23 жовтня 2019 року №1186/0/5-19 "Про виділення коштів", врахувавши листи Сокальської районної ради від 25 жовтня 2019 року №1095/01-18, Сокальської районної державної адміністрації від 19 листопада 2019 року №292/04, управління соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації від 13 листопада 2019 року №2015-03, від 13 листопада 2019 року №2011-03,  відділу з питань культури,  охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської районної державної адміністрації від 6 листопада 2019 року №497/01-24, комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області "Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району"  від 12 листопада 2019 року №01-8/549

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Збільшити обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік по коду доходів 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету" за рахунок надходження іншої субвенції з обласного бюджету  на суму 558000,00 грн на співфінансування проєктів міжнародної технічної допомоги.

2.Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету  на 2019 рік по коду доходів 41052000 "Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету" на суму 12509,00 грн.

3.Збільшити обсяг видатків районного бюджету на 2019 рік:

3.1.Загального фонду по управлінню соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації по КПКВК 0813012 "Надання субсидій  населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних  послуг" коду ЕК 2730 "Інші виплати населенню" на  суму  27292,05 грн.

 

3.2.Спеціального фонду по Сокальській районній раді по КПКВК 0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" коду ЕК 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"  на  суму  558000,00 грн.

 

4.Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету              на 2019 рік:

 

4.1.Сокальській районній державній адміністрації по КПКВК 0212146 "Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань" по коду ЕК 2730 "Інші виплати населенню" на суму 12509,00 грн.

 

4.2.Управлінню соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації по КПКВК 0813011 "Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства" коду ЕК 2730 "Інші виплати населенню"                                       на суму 27292,05 грн.

 

5.Перенести планові призначення районного бюджету на 2019 рік:

 

5.1.Загального фонду:

5.1.1.Відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської районної державної адміністрації по:

- КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" збільшити планові призначення по кодах ЕК 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар" на суму 10000,00 грн, ЕК 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму 3240,00 грн, ЕК 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" на суму 1000,00 грн,  коду ЕК 2273 "Оплата електроенергії"    на суму 5000,00 грн та зменшити планові призначення по кодах ЕК 2250 "Видатки на відрядження" на суму 7000,00 грн, ЕК 2275 "Оплата інших енергоносіїв" на суму 12240,00 грн;

- КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів" збільшити планові призначення по коду ЕК 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар" на суму 18000,00 грн та зменшити планові призначення по кодах ЕК 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"                   на суму 10000,00 грн, ЕК 2250 "Видатки на відрядження" на суму 8000,00 грн;

- КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв" збільшити планові призначення по кодах ЕК 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар" на суму 5600,00 грн, ЕК 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"                      на суму 21000,00 грн та зменшити планові призначення по кодах ЕК 2250 "Видатки на відрядження" на суму 3000,00 грн, коду ЕК 2273 "Оплата електроенергії" на суму 2000,00 грн,   ЕК 2274 "Оплата природного газу"          на суму 21600,00 грн;

- КПКВК 1011100 "Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання" збільшити планові призначення по коду ЕК 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар"                       на суму 2000,00 грн та зменшити планові призначення по коду ЕК 2275 "Оплата інших енергоносіїв" на суму 2000,00 грн.

 

5.1.2.Управлінню соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації для Сокальського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) по КПКВК 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю" з коду ЕК 2273 "Оплата електроенергії" на код ЕК 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму 1500,00 грн.

 

5.1.3.Сокальській районній державній адміністрації для комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області "Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району" по:

  • КПКВК 0211020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" збільшити планові призначення по кодах ЕК 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар" на суму 1220500,00 грн, ЕК 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" на суму  630000,00 грн, та зменшити планові призначення по кодах ЕК 2111 "Заробітна плата" на суму 975820,00 грн, ЕК 2120 "Нарахування на оплату праці" на суму 214680,00 грн, ЕК 2230 "Продукти харчування" на суму 450000,00 грн, ЕК 2275 "Оплата інших енергоносіїв" на суму  210000,00 грн;
  • КПКВК 0211020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" (додаткова дотація) збільшити планові призначення по кодах ЕК 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення" на суму 23200,00 грн, ЕК 2273 "Оплата електроенергії" на суму 135000,00 грн та зменшити планові призначення по коду ЕК 2271 "Заробітна плата" на суму 158200,00 грн;
  • КПКВК 0211090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" збільшити планові призначення по коду ЕК 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м’який інвентар" на суму 40000,00 грн, та зменшити планові призначення по кодах ЕК 2111 "Заробітна плата" на суму 32790,00 грн, ЕК 2120 "Нарахування на оплату праці" на суму 7210,00 грн;

 

5.2.Спеціального фонду по Сокальській районній державній адміністрації для комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області "Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району" по КПКВК 0211020 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами" з коду ЕК 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" на код ЕК 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" на суму 240000,00 грн.

 

6.Внести зміни у пункт 1 до розпорядження голови Сокальської районної державної адміністрації від 25 січня 2019 року №25 "Про ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах головних розпорядників коштів районного бюджету на 2019 рік" та затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах головних розпорядників коштів районного бюджету на 2019 рік у новій редакції, що додається.

 

7.Начальника фінансового управління Сокальської районної державної адміністрації Г.Леонову, голову Сокальської районної ради М.Паська, директора комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області "Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району" М.Мисака, начальника управління соціального захисту населення Сокальської районної державної адміністрації В.Огінського, начальника відділу з питань культури, охорони культурної спадщини, туризму та релігій Сокальської районної державної адміністрації Р.Антонюк, начальника відділу фінансово – господарського забезпечення Сокальської районної державної адміністрації О.Бій внести зміни в бюджетні призначення та в паспорти бюджетних програм на 2019 рік.

 

8.Розпорядження подати на затвердження чергової сесії районної ради.

 

9.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Керівник апарату                                                     Віра  ЛЕВАНДОВСЬКА

 

Файли
1 1574692173.6.x-zip-compressed