29 ЛИС 2019

№ 371 Про виготовлення детального плану території  по вул.Старомостівська в м.Великі Мости (за  межами   населеного    пункту)

                                                                 Дата оприлюднення документа – 29.11.2019 року                                                                    

          СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 29 листопада 2019 року Сокаль № 371

Про виготовлення детального плану території  по вул.Старомостівська в м.Великі Мости (за  межами   населеного    пункту)

Керуючись статтями 6, 20, 41 Закону  України  «Про  місцеві  державні    адміністрації», пунктами 3 та 4 статті 10,  пунктом 2 статті 19 Закону України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності», статтею 17 Земельного кодексу України, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16  листопада  2011 року №290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної  документації», постановою Кабінету Міністрів  України від 25 травня 2011 року №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів  під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», відповідно до Схеми планування території Львівської області, затвердженої рішенням Львівської обласної ради  від 8 грудня 2009 року №1077, Схеми планування Сокальського району (районної планіровки 1982р.), взявши до уваги  лист представника за довіреністю  Пилипіва  Василя Івановича від 26 листопада 2019 року та рішення  Великомостівської  міської  ради    від 14 грудня 2017 року  №31  щодо виготовлення детального плану території

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:         

1.Розробити детальний план території по вулиці Старомостівська   в місті   Великі Мости  (за межами населеного пункту).

2.Фінансування робіт із розроблення детального плану території провести за кошти власників нежитлових будівель або інших джерел незаборонених законом.    

3.Відділ  містобудування  та  архітектури  районної державної адміністрації (М.Баралус) забезпечити підготовку  завдання на розроблення детального плану та визначення  меж його розроблення згідно з  ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».   

4.Рекомендувати  Великомостівській  міській   раді:

4.1.Забезпечити проведення громадських слухань щодо врахування громадських  інтересів під час розроблення проекту  містобудівної документації на місцевому рівні відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №555;

4.2.Детальний план території по вулиці Старомостівська  в місті   Великі Мости (за межами населеного пункту) з протоколом громадських слухань подати  в Сокальську  районну  державну  адміністрацію для затвердження.

5.Відділ організаційної роботи та інформаційної діяльності  апарату  районної державної адміністрації (Н.Перегінець) забезпечити оприлюднення  розпорядження на  офіційному  веб-сайті  районної державної адміністрації.       

6.Контроль за  виконанням розпорядження залишаю за собою.

Керівник апарату                  Віра  ЛЕВАНДОВСЬКА

                                                                                    

Файли
1 1575038028.23.x-zip-compressed