Сільське господарство

Сокальський район, розташований в межах двох природних зон : Лісостепової та Поліської.

Природні умови району досить різноманітні, що обумовлено велику різноманітність його ґрунтового покриву. В межах району чітко виділяється два агрогрунтові райони: Північний (Сокальський) та центральний (Рава-Русько-Бродівський).

Сокальський район займає 157 тис. га в тому числі сільськогосподарські угіддя 105,1 тис. га з них рілля 63,8 тис. га. Дерново-підзолисті піщані грунти займають 10,5 тис. га або 16,4% ріллі., ясно-сірі і сірі опідзолені грунти 19,1 тис. га – 29,9%, темно-сірі і чорноземи опідзолені ґрунти – 19,4 тис. га – 30,4%, чорноземи карбонатні і дерново-карбонатні 11,4 тис. га – 17,9%, дернові та лучні карбонатні 1,3 тис. га – 2,1%, лучні та лучно-болотні ґрунти 2,1 тис. га – 3,3%.

На більшій частині району переважає пасмовий (увалистий) рельєф. Поля із схилами від 0 до 30 займають 54,9 тис. га, 3 – 50 займають 6,7 тис. га, поля із схилами від 5-70 займають 2,1 тис. га.

За кліматичними умовами район відноситься до помірно теплої, достатньо зволоженої кліматичної зони.