23 ГРУ 2019

№ 402 Про реєстрацію колективного договору      

Дата оприлюднення документа – 24.12.2019 року

                                                                               СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 23 грудня 2019 року Сокаль № 402

Про реєстрацію колективного договору      

Згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди”, Порядком повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод,  колективних договорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №115, враховуючи лист Комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області Фізкультурно-спортивного комплексу “Сокіл” від 19 грудня 2019 року №11 та подані документи

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Зареєструвати колективний договір між уповноваженим власником органом та уповноваженим представником трудового колективу Комунального закладу Сокальської районної ради Львівської області Фізкультурно-спортивного комплексу “Сокіл” на 2019 – 2021 роки.

2.Сторонам колективного договору:

2.1.Врахувати, що відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України “Про колективні договори і угоди” умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними і забороняється включати їх до договорів та угод.

2.2.Врахувати положення щодо:

- забезпечення виконання норм Європейської соціальної хартії (переглянутої);

- забезпечення паритетного представництва чоловіків та жінок на керівних посадах відповідно до Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 року №634-р;

- зменшення гендерного розвитку в оплаті праці відповідно до Додатку 2 до Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 року №273.

 Керівник апарату                  Віра ЛЕВАНДОВСЬКА

Файли
1 1578487962.66.x-zip-compressed