Житлово-комунальне господарство

Начальник відділу - ШЕВЧУК СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 
тел. 03(257) - 7-20-48 
адреса: 80000, м.Сокаль, вул.А.Шептицького,26 

На ринку по наданню житлово-комунальних послуг працюють сім підприємств, зокрема:

- МКП "Сокальтеплокомуненерго"
- МКП "Сокальводоканал"
- МКП "Сокальжитлокомунсервіс"
- КП ЖКГ м.Белз
- КП ЖКГ м.Угнів
- КП ЖКГ м.В.Мости
- КП ЖКГ смт.Жвирка
які надають послуги в містах Сокаль, В.Мости, Белз, Угнів та смт.Жвирка.

Теплопостачання

МКП "Сокальтеплокомуненерго" забезпечує роботу 4-х котелень в м.Сокаль. Загальна потужність котлів – 43,51 МВт. Протяжність теплових мереж – 15,1км, опалювальна площа – 122,2тис.м2.

Водопостачання та водовідведення

МКП "Сокальводоканал" експлуатує 10 свердловин, обслуговує – 8848 абонентів, протяжність водопровідних мереж – 71,5 км., каналізаційних мереж – 22,9 км. Встановлено поквартирних лічильників обліку води – 6960 шт. 

Житлове господарство

Надаються послуги з утримання будинків та прибудинкових територій комунальні підприємства в містах Сокаль, В.Мости, Белз, Угнів та смт.Жвирка. Обслуговуюча загальна площа будинків – 347,7 тис.м2, кількість будинків – 373. Кількість будинків п’яти і більше поверхів з центральним холодним водопостачанням - 71, гарячим водопостачанням – 48, централізованим опаленням – 51.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Відділ житлово – комунального господарства, цільових програм та розвитку інфраструктури (надалі Відділ) ) є структурним підрозділом Сокальської районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації та першому заступнику голови райдержадміністрації.. 
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та райдержадміністрації, наказами Департаментів з питань житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу Львівської облдержадміністрації, а також цим Положенням. 
3. Основними завданнями Відділу є реалізація основних завдань державної політики України в галузі житлово – комунального господарства, цільових програм, розвитку інфраструктури з метою комплексного соціально-економічного розвитку району; 
4. Структурний підрозділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання: 
1) Організація розробки напрямків комплексного соціально-економічного розвитку району, з врахуванням показників регіональних та державних цільових програм; 
2) Участь у вирішенні питань об’єктів житлово-комунального господарства, газифікації населених пунктів, теплопостачання, водовідведення (водопостачання), доріг та енергозбереження. 
5. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань: 
1) Розробляє розділи до районної програми соціально-економічного та культурного розвитку району з питань житлового-комунального розвитку, енергозбереження, а також заходи затверджених цільових програм, що фінансуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів 
2) Проводить комплексний аналіз роботи з питань житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури, визначає пріоритети його розвитку та готує пропозиції з цих питань. 
3) Розробляє пропозиції щодо включення у Перелік об'єктів, що фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання катастроф у житлово-комунальному господарстві та на інших об'єктах комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів, на виконання заходів з енергозбереження та розвитку інфраструктури. 
4) На вимогу положень Закону України "Про Державний бюджет України" опрацьовує з депутатами усіх рівнів питання щодо включення у Перелік соціально-значимих для району об'єктів, фінансування яких потребує державної підтримки. 
5) Розробляє пропозиції щодо включення у Перелік об'єктів соціально-культурного, житлово-комунального призначення та розвитку інфраструктури, що фінансуються за кошти субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам. 
6) Здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на ЖКГ підприємствах, в бюджетних установах та організаціях. 
7) Аналізує питання використання коштів бюджету розвитку району, в разі необхідності вносить пропозиції щодо внесення змін у Перелік об'єктів житлово-комунального призначення та розвитку інфраструктури, що фінансуються за кошти субвенції обласного бюджету місцевим бюджетам. 
8) Проводить щотижневий моніторинг використання коштів субвенції з Державного бюджету. 
9) Сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій та аналізує питання використання коштів. 
10) В межах своєї компетенції здійснює контроль за виконанням 
загальнодержавних програм розвитку району, затверджених постановами Кабінету 
Міністрів України та готує пропозиції щодо їх реалізації. 
11) Приймає участь та готує пропозиції керівництву Управління у формуванні нормативно-правових актів щодо стимулювання розвитку району, депресивних територій району та малих монофункціональних міст. 
12) Веде облік державних та цільових програм, які реалізуються в районі, проводить моніторинг та готує інформацію керівництву про стан їх виконання. 
13) Проводить моніторинг використання загального фонду бюджетів всіх рівнів в розрізі програм та установ. 
14) Забезпечує підготовку матеріалів для проведення Колегій райдержадміністрації щодо розвитку житлово-комунального комплексу району з питань компетенції Відділу. 
15) Вивчає і узагальнює вітчизняний і зарубіжний досвід з питань компетенції відділу, готує пропозиції щодо можливого запровадження його на території району. 
16) Здійснює контроль за виконанням постанов, розпоряджень, ухвал Президента України, Уряду, Міністерства економіки України, обласної ради, розпоряджень голови райдержадміністрації з питань компетенції відділу. 
17) Організовує та приймає участь у проведенні районних нарад, семінарів, круглих столах, конференціях з питань житлово-комунального господарства, розвитку інфраструктури та розглядає і реагує, в межах своєї компетенції, на запити народних депутатів України, депутатів обласної та районної рад , листи, заяви і скарги громадян. 
18) Готує проекти розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції Відділу. 
19) Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань. 
6. Відділ має право: 

1) Отримувати безплатно від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; 
2) Заслуховувати інформації посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування, про хід виконання завдань і заходів передбачених Положенням; 3) взаємодіяти з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації та з органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і підпорядкування. 
7. Начальник відділу: 
1) Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності співробітників відділу. 
2) Організовує діяльність відділу, спрямовану на розроблення і здійснення заходів щодо розвитку житлово-комунального комплексу району; 
3) Забезпечує підготовку у межах своєї компетенції проектів .розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів програм; 
4) Керує всіма видами підготовки підпорядкованих йому працівників для виконання в установлені терміни завдань, покладених на відділ; 
5) Звертається з поданням до голови райдержадміністрації та. органів місцевого самоврядування про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні затверджених планів та заходів; 
6) Організовує та бере участь в роботі комісій, семінарів, нарад, пов’язаних з діяльністю відділу. 
8.Структура і чисельність відділу, фонд оплати праці працівників затверджується головою райдержадміністрації в межах граничної чисельності , відповідно до штатного розпису і кошторису витрат на Сокальську райдержадміністрацію: 
1) У структурі відділу передбачені посади головних спеціалістів. 
2) Начальник та працівники відділу несуть відповідальність в межах своєї компетенції за виконання покладених на них обов’язків. 
3) Начальник та працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад розпорядженням голови райдержадміністрації відповідно до вимог чинного законодавства.