Зайнятість населення

12.11.2019

Заходи державного контролю за дотриманням законодавства про працю мають бути здійснені у формі інспекційних відвідувань і невиїзних інспектувань

Такі заходи проводять інспектори праці Держпраці та її територіальних органів. Також обстеження з метою дотриманням законодавства про працю здійснюють робочі групи районних виконавчих органів,  міських рад, міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної та в повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин).

Інспектори праці безперешкодно без попереднього повідомлення мають право:

  • під час проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин о будь-якій годині доби з урахуванням вимог законодавства про охорону праці проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень об’єкта відвідування, у яких використовується наймана праця;

  • ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що містять інформацію з питань, які є предметом інспекційного відвідування;

  • наодинці або в присутності свідків ставити керівнику або працівникам об’єкта відвідування, іншим особам, що володіють необхідною інформацією, запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати із зазначених питань усні або письмові пояснення;

  • за наявності ознак кримінального правопорушення або створення загрози безпеці інспектора праці залучати працівників правоохоронних органів;

  • фіксувати проведення інспекційного відвідування засобами аудіо-, фото- та відеотехніки тощо.

Зазначимо, що вимога інспектора праці про надання об’єктом відвідування для ознайомлення документів або їх копій чи витягів з документів, пояснень, доступу до всіх видів приміщень, організації робочого місця, внесена в межах повноважень, є обов’язковою для виконання.

      Підставою для інспекційного відвідування є звернення виконавчих органів та органів місцевого самоврядування, органів пенсійного фонду до органів Держпраці, про те що у субєкта господарювання під час проведення обстеження було виявлено ознаки порушення законодавства про працю та нелегального працевлаштування найманих працівників.

Управління соціального захисту населення  райдержадміністрації