04 ЛЮТ 2020

№ 26 Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Сокальського району у 2020 році

                                                                       Дата оприлюднення документа -05.02.2020 року                                                                               СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 04 лютого 2020 року Сокаль № 26

Про прийом дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Сокальського району у 2020 році

Відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про захист персональних даних», «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року №684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 16 квітня 2018 року №367, керуючись рішенням Сокальської районної ради Львівської області від 16 лютого 2018 року №473 «Про внесення змін в рішення Сокальської районної ради Львівської області від 22.12.2017 року №442, затвердження нової редакції Статуту Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області „Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району” та окремі питання в галузі освіти», пунктом 2 розпорядження голови Сокальської районної державної адміністрації від 7 травня 2018 року №261 «Про порядок ведення обліку дітей шкільного віку і учнів та закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування» та з метою організованого прийому дітей до перших класів

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Оголосити прийом заяв до 1-х класів закладів загальної середньої освіти Сокальського району з 05 лютого 2020 року до 31 травня 2020 року.

2.Директорам закладів загальної середньої освіти Сокальського району:

2.1.Провести широке інформування громадськості й батьків майбутніх першокласників про:

  • порядок прийому дітей до 1-х класів;
  • територію обслуговування, що закріплена за закладом загальної середньої освіти;
  • спроможність закладу освіти, кількість учнів у кожному класі, та, відповідно, наявність вільних місць у кожному з них;
  • перелік документів, що підтверджують місце проживання дитини на території обслуговування закладу освіти.

2.2.Розмістити інформацію, що зазначена в пункті  2.1., на веб-сайті та інформаційному стенді закладу загальної середньої освіти.

2.3.Забезпечити з 05 лютого 2020 року до 31 травня 2020 року прийом документів для зарахування дітей до 1-х класів.

2.4.Не допускати збирання додаткових даних про дитину та її батьків або осіб, які їх замінюють, зокрема, будь-яких даних, що свідчать про розвиток дитини та її готовність до навчання в школі тощо.

2.5.Не пізніше 1 червня 2020 року видати наказ про зарахування дітей:

2.5.1.Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості місць у першому (перших) класі (класах).

2.5.2.Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість місць у першому (перших) класі (класах), зарахування дітей відбувається за такими правилами:

- до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (за його наявності);

- до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування цього закладу, за результатами жеребкування, процедура проведення якого розробляється відповідно до глави 2 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від  16 квітня 2018 року №367, схвалюється педагогічною радою закладу освіти та затверджується його керівником.

2.5.3.Після 15 червня проводити зарахування на вільні місця у такому порядку:

- до початку навчального року - діти, які мають право на першочергове зарахування;

- впродовж навчального року - у порядку надходження заяв про зарахування.

3.Директору Комунальної установи Сокальської районної ради Львівської області „Центр з обслуговування закладів освіти Сокальського району” М.Мисаку в межах кошторисних призначень вжити до 31 серпня 2020 року заходи для:

3.1.Проведення, за необхідності, капітальних та поточних ремонтів приміщень для розміщення в них 1-х класів.

3.2.Забезпечення кабінетів 1-х класів необхідними дидактичними матеріалами, засобами навчання, сучасними меблями, інтерактивним та комп'ютерним обладнанням відповідно до Примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової школи, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 лютого 2018 року №137.

3.3.Створення умов безперешкодного доступу до закладів загальної середньої освіти, в яких відкриватимуться інклюзивні та спеціальні класи.

4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

         Голова                          Ігор ДАЦЮК

                                              

 

 

 

 

Файли
1 1581950375.88.x-zip-compressed