20 ЛЮТ 2020

№ 45 Про реєстрацію змін та доповнень до колективного договору      

Дата оприлюднення документа – 21.02.2020 року

               СОКАЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

                          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                                                                              20 лютого 2020 року Сокаль № 45                                                                    

Про реєстрацію змін та доповнень до колективного договору      

Згідно із Законом України “Про колективні договори і угоди”, Порядком повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод,  колективних договорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року №115, враховуючи лист комунального підприємства “Сокальжитлокомунсервіс” від 20 січня 2020року №35 та  подані документи

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Зареєструвати зміни і доповнення до колективного договору від між адміністрацією комунального підприємства “Сокальжитлокомунсервіс” та уповноваженим представником трудового колективу.

       2.Сторонам колективного договору:

       2.1.Врахувати, що відповідно до пункту 2 статті 5 Закону України “Про колективні договори і угоди” умови колективних договорів або угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників, є недійсними і забороняється включати їх до договорів та угод.

2.2.Врахувати положення щодо:

-забезпечення виконання норм Європейської соціальної хартії (переглянутої);

-забезпечення паритетного представництва чоловіків та жінок на керівних посадах відповідно до Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період 2021 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 №634-р.

-зменшення гендерного розвитку в оплаті праці відповідно до Додатку 2 до Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 №273.

Голова                                       Ігор ДАЦЮК

Файли
1 1583331851.85.x-zip-compressed