Робота із зверненнями громадян

        Г Р А Ф І К особистого прийому громадян
керівництвом Сокальської районної державної адміністрації

 

 


Голова районної державної адміністраці, його заступники та керівник апарату РДА здійснює прийом громадян 
з 11.00 до 13.00 згідно з графіком.

Відділ організаційної роботи, внутрішньої політики та діловодства апарату райдержадміністрації здійснює прийом заяв громадян:
понеділок-п'ятниця з 8.30 до 17.00 (перерва з 13.00 до 13.30); 
за адресою м.Сокаль, вул.Шептицького, 26, ІІ поверх.

Як звернутись на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації
Звернутись на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації (згідно з Законом „Про звернення громадян” та розпорядження голови Сокальської райдержадміністрації від 1 вересня 2006 року №475 “Про особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації”) Ви можете через приймальню райдержадміністрації, що розташована за адресою: м.Сокаль, вул.Шептицького,26 (2 поверх).
Телефон (032-57) 7-20-10, 7-20-20. 
Ви також можете надіслати листа поштою за адресою: 80000, м.Сокаль, вул.Шептицького,26, райдержадміністрація.
Службова кореспонденція, листи громадян приймаються у відділі організаційної роботи, внутрішньої політики та діловодства апарату райдержадміністрації. 

Витяг з Закону “Про звернення громадян”
Стаття 5. Вимоги до звернення

Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.
Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, антимонопольним та трудовим законодавством.

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Сокальській райдержадміністрації

Цей порядок визначає основні вимоги до проведення особистого прийому громадян у Сокальській райдержадміністрації.

 • Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації, відповідно до розпорядження голови Сокальської райдержадміністрації від 1 вересня 2006 року №475 “Про особистий прийом громадян керівництвом райдержадміністрації” відповідно до статті 23 Закону України “Про звернення громадян” (393/96-ВР) проводиться в установленому ним порядку.
 • Особистий прийом громадян заступниками голови райдержадміністрації проводиться у їхніх кабінетах в установлені графіком дні з 9-00 до 13-00.
 • Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.
 • Особистий прийом громадян в інші дні, крім неділі та святкових, проводиться працівниками загального відділу райдержадміністрації з 8-30 до 13-00 та 14-00 до 17-45, у п’ятницю і передсвяткові дні – до 16-30.
 • Вхід громадян до приймальні райдержадміністрації вільний і не потребує оформлення перепустки та пред’явлення документів, що посвідчують особу.
 • Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян головою райдержадміністрації та його заступниками публікується у газеті “Голос з-над Бугу”, розміщується у приймальні райдержадміністрації доступному для вільного огляду місці.
 • Попередній запис на особистий прийом до голови райдержадміністрації проводиться працівником загального відділу в установлений графіком день з 9-00 до 13-00.
 • Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до голови райдержадміністрації з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).
 • Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.
 • Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося головою райдержадміністрації, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.
 • У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.
 • Список громадян на особистий прийом до голови райдержадміністрації із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, змісту порушуваних питань подається голові райдержадміністрації.
 • Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.
 • Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
 • У разі коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.
 • Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень.
 • Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).
 • Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348.
 • Загальний відділ здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, щоквартально інформує про це керівництво райдержадміністрації та Львівської облдержадміністрації.